Retour au catalogue
Acheter cette oeuvre

Lilas violet jaune
mix media
80x100 cm
700 €

« »

GRANDRY

BIOGRAFIE EN PARCOURS: Na een opleiding als tekenaar aan de Ecole des Beaux-Arts van Parijs woonde ik in Londen waar ik studeerde aan het London College of Art. Vervolgens volgde ik een opleiding als tekenaar/illustrator terwijl ik mijn eigen werk in het atelier verderzette.

HAAR OEUVRE: De keuze voor de abstractie ontwikkelde zich uit een nood aan vrijheid en een expressie van mijn innerlijke wereld. Deze werken zijn als een momentopname van mijn zielstoestand, mijn emoties. Ze zijn ontstaan in een wisselwerking tussen beredeneerde composities en vrijheid van expressie. Het is een lyrisch en intuitief werk dat vaak vertrekt vanuit de handeling. De energie in deze doeken is een weerspiegeling van een levenshouding, een vitaliteit. Mijn werken zijn als een zoektocht naar een innerlijke waarheid, die ik zichtbaar wil maken.

SA BIO, SON PARCOURS : Après une formation en dessin à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris, j'ai vécu à Londres où j'ai suivi des cours à la London College of Art. J'ai ensuite suivi une formation de dessinatrice/illustratrice tout en continuant à travailler en atelier collectif.

SON ŒUVRE : Le choix de l'abstraction s'est imposé à moi par un besoin de liberté et d'expressivité de mon monde intérieur. Ces tableaux sont comme des témoignages de mes états d'âmes, de mes émotions. Ils se sont construits en fonction d'allers-retours entre composition "raisonnée" et liberté d'expression. C'est une peinture lyrique, intuitive et souvent gestuelle. Ces toiles sont pleines d'une énergie qui correspond à un élan vital, à une attitude face à la vie. Mes tableaux sont comme une recherche de vérité intérieure que je voudrais rendre visible.

 
Art Exhibitions for Offices

info@littlevangogh.be
+32 (0)2 652 43 43