Terug naar catalogus
Dit kunstwerk kopen

380
Acryl
80x80 cm
1200 €

« »

Abstract

BIO:
Hubert Jodocy werd geboren in 1943 te Frankfurt am Main.

TRAJECT:
Hij neemt deel aan een groot aantal groepstentoonstellingen, waarvan enkele in het prachtige kader van het Kasteel van Karreveld.

WERK:
"De werkwijze van Hubert Jodocy combineert het vaak mathematische en geometrische concept met de gevoelige aspecten van een schilderij dat tot stand komt uit de losse hand en zonder bakens, een manier om de rechtlijnigheid te omzeilen." (CLAUDE LORENT - La Libre Belgique)
"De kunst van Hubert Jodocy is slechts een kwestie van vormen, kleuren of structuren, het heeft geen zin om er tevergeefs een bericht of romantische inhoud achter te zoeken. De kunstenaar vertoont overigens een natuurlijke neiging voor de logica of het analytisch denken. Ondanks hun klaarblijkelijke neutraliteit, geven zijn schilderwerken subtiele optische spelletjes weer." (OLIVIER DUQUENNE - kunsthistoricus)

 
Art Exhibitions for Offices

info@littlevangogh.be
+32 (0)2 652 43 43